THÔNG TIN DỰ ÁN

Xây dựng

Ngày 7/29/2009 11:26:51 AM

- Địa điểm : Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM
- Quy mô :

Ngày 7/29/2009 11:24:00 AM

- Địa điểm : Quận 9, TP.HCM
- Quy mô : 10 căn biệt thự.

Ngày 7/29/2009 11:21:39 AM

- Địa điểm : Quận 9, TP.HCM
- Quy mô : 3 tầng.
Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by VPG