Đầu tư

Khu dân cư Trương Đình Hội 3, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

 

 

KHU NHÀ Ở TRƯƠNG ĐÌNH HỘI 3

 

Địa điểm                  : Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Quy mô                   : 05 Block chung cư, 1.040 căn hộ

Chủ đầu tư              : Công ty Dịch vụ công ích Quận 8

Nội dung công việc  : Hợp tác đầu tư

Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by VPG