THÔNG TIN DỰ ÁN

Đầu tư

Ngày 7/14/2011 10:20:04 AM

Ngày 12/28/2010 4:04:56 PM

- Địa điểm: Phường Tân Phú - Quận 7
- Quy mô: 12 tầng

Ngày 6/30/2009 6:12:35 AM

- Địa điểm : 32/17 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Quy mô : 15 tầng, 42 căn hộ

Ngày 6/21/2009 9:39:08 PM

- Địa điểm : Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Quy mô : 12 tầng, 352 căn hộ

Ngày 6/21/2009 9:37:10 PM

- Địa điểm : Phường 16, Quận 8, TP.HCM
- Quy mô : 05 Block chung cư, 1.040 căn hộ
Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by VPG