Tư vấn xây dựng

Học viện Trung ương đoàn – Quận 9


HỌC VIỆN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN – PHÂN VIỆN MIỀN NAM

 

Địa điểm                  : Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM

Quy mô                   : 3.600 m2

Chủ đầu tư              : Học viện Trung ương Đoàn.

Nội dung công việc  : Tư vấn lập dự án .

Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by VPG