Tư vấn xây dựng

Khách sạn Công đoàn Thanh Đa


KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN THANH ĐA

 

Địa điểm                  : Phường 26 – Quận Bình Thạnh

Quy mô                   : 05 tầng

Chủ đầu tư              : Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Nội dung công việc  : Tư vấn thiết kế.

Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by VPG